Internetshopoverzicht.NL

Informatie over de combinatietest

Deel artikel

Vandaag de dag is het mogelijk om op eigen kosten prenataal onderzoek te laten verrichten. Het prenataal onderzoek is een non-invasieve methode, wat wil zeggen dat het niet schadelijk is voor de baby. Met deze methode krijg je samen met je partner meer informatie over je baby. Het onderzoek is een kans berekenende test waarbij een schatting gemaakt wordt van het risico op het krijgen van een baby met bepaalde afwijkingen.

De test bestaat uit een combinatie van twee onderzoeken en wordt hierdoor ook wel combinatietest genoemd. Meer informatie over de combinatietest, vindt u bijvoorbeeld bij de verloskundige Almelo.

De combinatietest bestaat uit de volgende twee onderzoeken:

1. Bloedonderzoek, in de periode van 9 tot 14 weken zwangerschap
2. Echo-onderzoek (nekplooimeting), in de periode van 11 tot 14 weken zwangerschap

Omdat de combinatietest een kan berekenende test is, kan de test geen zekerheid geven over de aanwezigheid van het syndroom van Down, Edwards of Patau. Het resultaat van de test geeft alleen aan of er wel of geen sprake is van een verhoogde kans op één van de genoemde syndromen. Is de uitslag van de test dat je een verhoogde kans op een kind met het Downsyndroom hebt, dan krijg je een vervolgonderzoek aangeboden.

Vervolgonderzoeken

Bij een verhoogde kans kun je er voor kiezen om een vervolg prenataal onderzoek uit te laten voeren. Het vervolgonderzoek zal zekerheid geven of het kind het Downsyndroom, Patausyndroom of Edwardssyndroom heeft. Het vervolgonderzoek bestaat een vlokkentest (in de periode van 11 tot 14 weken zwangerschap) of een vruchtwaterpunctie (na 15 weken zwangerschap) en soms wordt er een uitgebreide echo gedaan.

LET OP: Er is een kans op een miskraam bij het laten uitvoeren een vruchtwaterpunctie of een vlokkentest. Bij 5 van de 1.000 onderzoeken komt dit voor. Bij de vlokkentest is de kans groter dan bij de vruchtwaterpunctie.

Je bepaalt zelf of je de combinatietest wilt laten uitvoeren

De combinatietest wordt nog steeds niet door alle zorgverzekeraars vergoed, tenzij je hier voor in aanmerking komt. Wil je weten of je zorgverzekeraar de combinatietest vergoed? Vraag dit na bij je eigen zorgverzekeraar. De kosten voor een combinatietest bedragen ongeveer 160 euro.

De combinatietest is een niet verplicht onderzoek. Je bepaalt zelf of je een combinatietest wilt laten uitvoeren. Hetzelfde geldt voor de vervolgonderzoeken, jij bepaalt of je de baby verder wil laten testen op verschillende aandoeningen. Als je overweegt om de combinatietest te laten doen, is het belangrijk dat wij samen met jou eerst uitgebreid gaan praten over het onderzoek. De rol die wij hierin voor jou kunnen betekenen is door op te treden als adviseur. Mocht je uiteindelijk beslissen om de combinatietest te laten verrichten, dan kunnen wij je een verwijzing meegeven die hiervoor noodzakelijk is.

Gerelateerd nieuws

Online telecom vs. retail

Waarom zouden we nog naar een telefoonwinkel gaan als we online, thuis op ons gemak een telefoon kunnen kopen? Via het internet kunnen wij immers

Online boeken of reisbureau?

Waarom zouden we nog naar een reisbureau gaan als we online, thuis op ons gemak een reis kunnen boeken? Via het internet kunnen wij immers