De chemische sector is een van de belangrijkste en best betaalde sectoren. Dit komt omdat de sector ook van groot belang is voor de maatschappij. Zeker in West-Europa is de chemische sector een van de grote sectoren. Er is een grote winstmarge en een grote tewerkstelling. Wetenschappelijk onderzoek kan natuurlijk ook leiden tot nieuwe ontdekkingen of vaststellingen. Zo kan je in een biologisch laboratorium nieuwe ziektes ontdekken of genezen. Er zijn veel verschillende laboratoria. In welke zou jij het liefste werken?

Veiligheid eerst

In elk laboratorium is het van uiterst belang dat je goed omgaat met de gevaarlijke stoffen. Er gelden veel veiligheidsregels om ongelukken te voorkomen. Zo mag je er niet eten of drinken en krijg je speciale kleding. Het is niet erg moeilijk om een laboratorium succesvol te maken. Als je iets ontdekt of ondervonden hebt, kan je een artikel publiceren in de wereldliteratuur zodat andere onderzoekers dit ook kunnen zien.

Wetenschappelijke of toegepaste laboratoria

In het algemeen zijn er twee grote soorten laboratoria. Enerzijds heb je wetenschappelijke laboratoria en anderzijds toegepaste laboratoria. In wetenschappelijke laboratoria wordt er vooral wetenschappelijk onderzoek gedaan. In toegepaste laboratoria kan je echter ook gewoon testen uitvoeren. Dit is eerder een praktische toepassing dan echt onderzoek. De staat fundeert vaak onderzoek, je kan als bedrijf namelijk niet overal winst mee maken.

Kwaliteit van je onderzoek

Stel nu, je hebt onderzoek gedaan en je vind bepaalde resultaten, dan is het toch mogelijk dat je deze niet kan publiceren. Afhankelijk van het soort laboratorium worden er verschillende eisen gesteld aan de betrouwbaarheid van de resultaten die een analist uit een experiment opmaakt. Het is daarom heel belangrijk dat je accurate machines in je labo hebt staan. Bedrijven als ST Instruments leveren wereldwijd materialen en machines die gebruikt worden in onderzoekslaboratoria. Denk bijvoorbeeld aan een potentiostat en een vacuum tribometer. Als je accurate machines hebt dan betekent je uitkomst ook veel meer. En dan kan je altijd je resultaten publiceren.

Confidentialiteit

Sommige labo’s moeten andere middelen gebruiken om erkend te worden. Je mag niet zomaar alles publiceren. Kijk eens naar de accredetatie en certificering van laboratoria.