Internetshopoverzicht.NL

Wat is bio-energie?

Deel artikel

Bio-energie is warmte, elektriciteit of gas die wordt gewonnen uit materialen als hout, groente of tuinafval. Door de verbranding van deze producten ontstaat warmte en elektriciteit. Deze warmte en elektriciteit wordt vaak gebruikt door energiecentrales om huizen en bedrijven te voorzien van stroom en gas. Door de vergisting van plantenresten ontstaat biogas. Dit biogas kun je omzetten in aardgas. Het aardgas wordt vervolgens weer gebruikt om auto te rijden of verwarming van een huis. De producten waar bio-energie van gemaakt wordt heten samen biomassa.

Biomassa & Duurzaamheid

Biomassa is erg duurzaam en is in staat verscheidene fossiele brandstoffen te vervangen. Biomassa is duurzaam omdat het in tegenstelling tot andere brandstoffen weer vanzelf aangroeit.

Door middel van verbranding en vergisting van de biomassa komen er meerdere soorten energie vrij waar veel mee gewerkt wordt. De vraag op het moment is: Hoe duurzaam is biomassa eigenlijk? De reden dat deze vraag gesteld wordt is dat biomassa niet alle fossiele brandstoffen kan vervangen en op te veel manieren gebruikt wordt. Fossiele brandstoffen die vervangen worden door biomassa verminderen het gebruik van fossiele brandstoffen zelf waardoor ze minder klimaatbelasting veroorzaken. Echter, omdat het dus bekend is dat fossiele brandstoffen niet allemaal vervangen kunnen worden door biomassa zijn er nu debatten over de vraag welke fossiele brandstoffen er wél vervangen moeten worden door biomassa en waar biomassa dus precies voor ingezet gaat moeten worden.

De energiecentrales en afvalverwerkingsbedrijven

De afvalverwerkingsbedrijven die de biomassa verbranden accepteren vaak niet alle biomassa. Er speelt namelijk nog een probleem mee bij de biomassa. Doordat biomassa nu geld oplevert gaan steeds meer bedrijven speciaal biomassa verbouwen en concurreren daarmee met de landbouwbedrijven. De biomassa is bedoeld als hergebruik middel en dus niet om speciaal te verbouwen. Het concept is ooit bedacht om zo creatief mogelijk om te gaan met afval en afval hoort niet gekweekt te worden. Bekijk hier meer gegevens over het concept.

De afvalverwerkers en energiecentrales kunnen dit proces niet alleen. Er zijn veel partners nodig onder andere voor de machines. De machines worden in grote fabrieken geproduceerd om de beste resultaten te halen en blijven constant up-to-date. Er wordt telkens vernieuwing aangebracht om te zorgen dat de bedrijven de grootste energiehoeveelheid eruit kunnen halen om die vervolgens weer te gebruiken voor de verbranding. Een voorbeeld van één van deze bedrijven is KARA Energy Systems. Dit bedrijf verzorgt de professionele machines voor het maximale bereik van de energie.

Gerelateerd nieuws

Online telecom vs. retail

Waarom zouden we nog naar een telefoonwinkel gaan als we online, thuis op ons gemak een telefoon kunnen kopen? Via het internet kunnen wij immers

Online boeken of reisbureau?

Waarom zouden we nog naar een reisbureau gaan als we online, thuis op ons gemak een reis kunnen boeken? Via het internet kunnen wij immers