Is de iPad een probleem voor de socialiteit?

Hoe vaak laait de discussie wel niet op over het sociale, of beter gezegd asociale, karakter van bijvoorbeeld de smartphone. Veel mensen storen zich ontzettend aan het overmatige gebruik van de smartphone, tijdens sociale aangelegenheden. Veel mensen zijn zo gehecht aan de smartphone dat ze deze zelfs tijdens een etentje of verjaardag voortdurend in de […]