Internetshopoverzicht.NL

Compagnonsverzekering

Deel artikel

Heeft een onderneming (maatschap, VOF, BV) meer dan 1 eigenaar? Dan is een compagnonsverzekering geen overbodige luxe

Op deze manier kunnen de eigenaren afspreken dat bij overlijden van 1 van hen, de overige eigenaren het aandeel van de overleden compagnon overnemen.

Dit in de eerste plaats om te zorgen dat de erfgenamen van de overleden compagnon hun aandeel in het bedrijf uitbetaald krijgen. Maar ook om te voorkomen dat deze erfgenamen zich met de bedrijfsvoering gaan bemoeien.

Probleem is vaak dat er onvoldoende middelen voor handen zijn om deze uitkoop te bewerkstelligen; de middelen zitten vast in activa. Een oplossing  is een financiering bij de bank maar dat levert financieringslasten op en de vraag is of het bedrijf dat op kan brengen.

Compagnonsverzekering

De compagnonsverzekering is een oplossing, maar moet zorgvuldig worden geformuleerd om fiscale verrassingen te voorkomen.

Balans Kaas (BV/VOF)

Gebouwen                         € 500.000                           |             EV                          € 500.000

Machines                              €300.000                           |             Leningen             € 450.000

Voorraden                           €100.000                           |             Crediteuren         €  50.000

Debiteuren                            €50.000                           |

Bank                                         €50.000                           |                                                  ______

€1.000.000                           |                                          €1.000.000

Gebouwen zijn €600.000 waard. Goodwill bedraagt €150.000

Zowel bij een personenvennootschap als Besloten Vennootschap bedraagt de waarde van de onderneming: €500.000 + €100.000 (stille reserve) + €150.000 (goodwill) = €750.000

Als een van de compagnons komt te overlijden, zullen diens erfgenamen moeten worden uitgekocht voor €250.000. Dit zal dan kunnen gelden als verzekerd bedrag. Hierbij moet nog wel rekening worden gehouden met groeiscenario’s.

Stel dat de compagnons ook sleutelfiguren in de onderneming zijn dan is er ook geld nodig om een vervanger voor deze compagnon te kunnen betalen. Het verzekerd bedrag zal dan hoger moeten zijn dan eerder berekend. De kosten van vervanging zullen het verzekerd bedrag verhogen.

Compagnonsverzekering bij een VOF

Kees, Karel en Ko sluiten als vennoten 3 ORV’s waarbij ze alle drie een keer verzekerd lijf zijn en twee keer verzekeringsnemer/begunstigde. Dit is het zogenaamde kruislings sluiten. Met het kruislings sluiten wordt bereikt dat er bij overlijden van de verzekerde geen erfbelasting is verschuldigd omdat er niets aan het vermogen van de overledenen is onttrokken.

Verzekeringen 1                                                  Verzekeringen 2                                         Verzekeringen 3

VN    Kees en Karel                                                       Kees en Ko                                                   Karel en Ko

VZ     Ko                                                                           Karel                                                             Kees

Beg.  Keesen Karel                                                        Kees en Ko                                                   Karel en Ko

Ko, Karel en Kees zullen alle drie voor de verzekering waar zij verzekerde zijn een gezondheidsverklaring moeten invullen. Afhankelijk van de gezondheid zal er een bepaalde premie betaald worden. De vennoten kunnen er voor kiezen deze premie niet af te trekken van de winst; het gevolg is dat de overlijdensuitkering onbelast kan worden ontvangen.

De vennoten kunnen er ook voor kiezen deze premie wel af te trekken van de winst; het gevolg is dat de overlijdensuitkering als winst belast zal worden. Het verzekerd bedrag zal dan hoger moeten zijn omdat er rekening moet worden gehouden met de inkomstenbelasting.

Compagnonsverzekering bij een BV (zonder holdingstructuur)

Als Kees, Karel en Ko aandeelhouders zijn van Kaas BV geldt het volgende.

  • Zij kunnen als aandeelhouders in privé 3 verzekeringen sluiten op dezelfde manier als hierboven de vennoten dat deden. Zij hebben dan niet de mogelijkheid om de premie van de winst af te trekken omdat ze die winst niet in privé hebben maar in de BV. Zij kunnen de premie dus niet aftrekken maar de overlijdensuitkering is ook niet belast.

Met de netto-uitkering kunnen zij de aandelen van de overleden vennoot kopen.

 

  • Zij kunnen ook de drie ORV’s in de BV sluiten. De BV is dan verzekeringnemer en begunstigde terwijl de drie aandeelhouders in elk van de drie verzekeringen een keer verzekerde zijn. De BV trekt nu de premie wel af van de winst met als gevolg dat de uitkering belast is, In eerste instantie belast voor de VpB en in tweede instantie belast met AB-heffing. Met betrekking tot het verzekerd bedrag zal met deze belastingheffing rekening moeten worden gehouden.

Ad1} geen premie-aftrek; dus in privé afsluiten. Voorbeeld DGA’s zonder Holding BV

DGA’s Karel en Kees sluiten een compagnonsverzekering op het leven van Ko (geb 1-1-1979) met een looptijd van 20 jr.

Verzekerd bedrag €750.000 : 3 = €250.000 netto

Premie ongeveer: €18,00

Bij overlijden Ko kopen Karel en Kees met het uitgekeerde bedrag de aandelen van Ko

  1. premie-aftrek dus in BV sluiten zonder holdingstructuur.

Voorbeeld DGA’s zonder Holding BV

De BV van Karel, Kees en Ko sluit 3 compagnonsverzekeringen op het leven van de respectievelijke DGA’s. De BV is verzekeringnemer en begunstigde.

Verzekerd bedrag: €750.000 : 3 = €250.000 => €250,000 * 1% = €333.333 => €333.333 * 1% = €444,444 Vermenigvuldiging met 1% vanwege de 25% AB heffing en vervolgens vermenigvuldiging met 1% vanwege de VpB over de overlijdensuitkering (aanname dat 25% VpB verschuldigd is) Premie ongeveer : €31 Uitgaande van 25% aftrek: resp. €31 * 75% = €23

Compagnonsverzekering bij een BV (met holdingstructuur)

Als Kees, Karel en Ko alle drie een holding boven de werkmaatschappij hebben, ligt het weer een beetje anders. Welke aandelen moeten worden gekocht? Het gaat om de aandelen van de werkmaatschappij. Deze aandelen bevinden zich in de 3 holdings.

  • De aandeelhouders kunnen er ook weer voor kiezen om in privé 3 verzekeringen op te zetten zoals hierboven genoemd. Zij betalen de premie in privé, en kunnen de overlijdensuitkering belastingvrij ontvangen. Vervolgens kunnen ze deze uitkering doorstorten in de Holding of lenen aan de Holding zodat de Holding de aandelen in de werkmij van de derde holding kan kopen.
  • De aandeelhouders kunnen er voor kiezen om de verzekering vanuit de holding op te zetten. Er zullen telkens twee holdings verzekeringnemer zijn en de DGA van de derde holding ís dan verzekerde. Zo zullen er ook weer drie verzekeringen nodig zijn. Echter als de uitkering in de holding terechtkomt moet er VpB over worden afgedragen en ook zal de premie zijn afgetrokken.

Met betrekking tot het verzekerd bedrag zal met deze belastingheffing rekening moeten worden gehouden.

Met de overlijdensuitkering in elk van de holdings zullen de aandelen in de werkmij van de derde holding (de holding van de overleden aandeelhouder) worden gekocht. Deze derde holding is daarmee in feite een geldzakBV geworden.

Hoe werkt het verschil in wel of niet premie-aftrek uit?

Ad 1) geen premie-aftrek; dus in privé afsluiten. Voorbeeld DGA’s met een Holding BV

DGA’s Karel en Kees sluiten een compagnonsverzekering op het leven van Ko (geb 1-1-1979) met een looptijd van 20 jr.

Verzekerd bedrag €750.000 : 3 = €250.000 netto

Premie: €18,00

Bij overlijden Ko storten Karel en Kees het uitgekeerde bedrag in hun holding en deze kopen vervolgens de aandelen van de holding van Ko

Ad 2) premie-aftrek dus in BV sluiten met holdingstructuur – Voorbeeld DGA’s met een holding BV

De holding BV’s van Karel en Kees sluiten een compagnonsverzekering op het leven van Ko

Verzekerd bedrag: €750.000 : 3 = €250.000 => (€250.000 /75)*100= €333.333

Vermenigvuldiging met factor 1,33 vanwege de 25% de VpB over de overlijdensuitkering (aanname dat 25% VpB verschuldigd is)

Premie ongeveer: €24

Uitgaande van 25% aftrek: €24 * 75% = €18

https://www.pensioenvizier.nl/

Gerelateerd nieuws

Online telecom vs. retail

Waarom zouden we nog naar een telefoonwinkel gaan als we online, thuis op ons gemak een telefoon kunnen kopen? Via het internet kunnen wij immers

Online boeken of reisbureau?

Waarom zouden we nog naar een reisbureau gaan als we online, thuis op ons gemak een reis kunnen boeken? Via het internet kunnen wij immers